Meldpunt De-Bestuurder-die-Deugt

batonDe goeden en de kwaden

Op dezelfde dag dat Aedes voorzitter Marc Calon voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties verklaart zich te schamen voor alles wat er in zijn sector misgelopen is, meldt The Sunday Times dat leden van het uitvoerend comité van de FIFA zichzelf een verdubbeling van hun jaarsalaris hebben toegekend als compensatie voor het afschaffen van WK-bonussen. Daarmee sluiten de leden van dit, toch al controversiële, comité zich aan bij een – kennelijk internationale – trend in bestuurlijke kringen: bestuurders voor wie niet de publieke zaak, maar vooral het eigen belang lijkt te prevaleren.

In Nederland hebben we de afgelopen drie jaar zoveel voorbeelden van – in de woorden van Calon – ‘fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag’ voorbij zien komen, dat het aanzien, het imago, de reputatie en de geloofwaardigheid van de beroepsgroep bestuurders geschaad is. Eerst waren het bankiers en verzekeraars, nu lijken ‘bestuurders’ het estafettestokje van ‘de meest verguisde beroepsgroep’ over te hebben genomen. En ook hier geldt: de goeden lijden onder de kwaden.

Ze zijn er

kwaliteitsstempelDe vele incidenten in het domein van de (semi)publieke sector en de financiële wereld illustreren dat er hier en daar een bestuurscultuur is ontstaan, die het morele kompas van een deel van de bestuurders onklaar heeft gemaakt. Van een deel. Want door de aanhoudende berichtgeving over bestuurders die kennelijk in een parallel universum leven, zou je bijna vergeten dat er in bestuurlijke kringen vele bestuurders rondlopen voor wie het eigen belang geen intrinsieke drijfveer is; die laten zien wél te beschikken over moreel besef. Wij komen ze met regelmaat tegen. En zien dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de BV Nederland. Deze bestuurders behoren doorgaans niet tot het soort dat zichzelf op het schild hijst. Daarom blijven ze onzichtbaar op de publieke radar. Ten onrechte. En ten nadele van de goede naam en faam van bestuurlijk Nederland.

Meldpunt ‘De-Bestuurder-die-Deugt’

Het wordt tijd voor een tegengeluid. Een actie die er aan bij moet dragen dat de ‘goeden’ niet onder de ‘kwaden’ lijden en de beroepsgroep bestuurders weer in verband wordt gebracht met positieve geluiden. Daarom hebben we een meldpunt in het leven geroepen; het meldpunt ‘De-Bestuurder-die-Deugt’. Met dit meldpunt willen we – met uw steun – de focus richten op bestuurders die in de luwte goed werk doen. Samen met u, willen we er voor zorgen dat bestuurders die zich onderscheiden door gewetensvol en integer handelen, de erkenning en waardering krijgen die ze verdienen.

vijf bestuurders

In het artikel ‘Beschaafd salaris in aantocht’ in de Volkskrant van 19 juli, besteedt Wilco Dekker aandacht aan de topinkomens in de (semi) publieke sector en wijst daarbij op drie bestuurders – Merel van Vroonhoven (AFM), Wouter Bos (VUMC) en Louise Fresco (Universiteit Wageningen) – die een aanzienlijke daling van hun salaris geen probleem vonden bij het aanvaarden van hun functie. Van Vroonhoven (AFM) stelt: ‘Geld is voor mij geen primaire drijfveer’, Fresco ‘In mijn hele carrière heeft de overtuiging mij gedreven dat ik verschil wil maken, nooit salaris of status’. Om nog even terug te grijpen op de sector van Marc Calon: ook Willy de Mooij en voorzitter Arjan Schakenbos van Vestia, beide ervaren bestuurder in de corporatiewereld, blijken bereid om de corporatie ‘tegen een beschaafd salaris’ naar veilig vaarwater leiden. Wat ons betreft zijn alle vijf genomineerd voor ‘De-Bestuurder-die-Deugt’ editie 2014.

Uw nominatie

U kent er vast een, in uw omgeving: een bestuurder die gedreven wordt door de publieke zaak, het hogere doel. Die meer begaan is met het algemeen, dan met het eigen belang. Voor wie status minder relevant is. Die staat voor de zaak en verantwoordelijkheid neemt voor eigen daden en beslissingen. Die een eerlijk verhaal vertelt en eigen feilbaarheid erkent. Die niet alleen, maar samen werkt. Die geloofwaardig is en een inspirerend voorbeeld voor anderen. Kortom, een bestuurder die deugt. Wilt u hem of haar nomineren voor de ‘bestuurder-die-deugt-2014’? Dan horen we dat graag. Gebruik onderstaande link:

www.noordamdevries.nl/survey/debestuurderdiedeugt2014/

Namens ons en alle Nederlandse bestuurders die deugen, alvast hartelijk dank voor uw nominatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *