Bouwen met vertrouwen


Dansk flag kleinVanuit Denemarken komt een veelbelovend signaal voor verenigingen (die hebben het, zoals we weten, niet gemakkelijk). Als de inhoud van het signaal klopt – en wie zal daar aan twijfelen, want het komt van een professor en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek – dan hebben verenigingen een sterk argument om lidmaatschap te bepleiten.

TrustIk las er over in een artikel dat Natalie Hanssen in NRC Handelsblad en Keld Jensen in Forbes wijdden aan de publicatie ‘Trust’ van de Deense professor politicologie Gert Tinggaard Svendsen Tingaard kleinover de rol van vertrouwen in het sociaaleconomisch verkeer. Vertrouwen in de medemens is volgens hem een van de factoren die verklaren waarom Scandinavische landen zo hoog scoren op de wereldwijde gelukschaal. De Denen zijn, zo blijkt uit onderzoek van professor – en ‘trust expert’ –  Svendsen, het volk dat het meest vertrouwen heeft in de medemens: 78% van de Denen gaat er van uit de medemens te vertrouwen is.

Wat dat met verenigen te maken heeft? Wel, het blijkt dat onderling vertrouwen niet alleen een gunstig economisch effect heeft (het geld dat wordt uitgespaard aan beveiliging en dichtgetimmerde contracten, komt de economie op andere wijze ten goede), maar ook dat mensen blij worden van overeenkomsten die gebaseerd zijn op vertrouwen. Dat Denen zo gelukkig zijn, wordt onder meer toegeschreven aan de ingebakken neiging om zich te verenigen. Die draagt bij aan cultuurkenmerken als stabiliteit en onderling vertrouwen (elkaar regelmatig zien en elkaar belazeren gaan niet samen).

Nederland is ook verenigingsland. Misschien scoort Nederland daarom relatief goed op de globale gelukschaal, zoals blijkt uit een internationale enquête die Svendsen uitvoerde in 86 landen. Wij eindigen weliswaar onder de Denen (60% van de Nederlanders gelooft dat de meeste mensen te vertrouwen zijn), maar zet dat eens af tegen het gemiddelde vertrouwen wereldwijd: 25%.

Misschien moeten we, als we de Denen willen naderen op de geluksschaal – en dat willen we natuurlijk, want we worden graag nóg gelukkiger – meer benadrukken dat het verenigen loont. Ligt hier een opdracht voor Nederland Verenigingsland? Een Campagne van de VNV, de Verenigde Nederlandse Verenigingen? Nederlanders verenigt u

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *