De filosofie van Noordam & De Vries

Een nieuw park wordt geopend. De vrucht van zorgvuldige planning en ontwerp wordt aan de openbare ruimte prijsgegeven. Het publiek neemt bezit van paden, banken, terrasjes en het grasveld. Een jaar later lopen er niet-geplande diagonale sporen door het gras. De bestaande paden blijven ongebruikt. Bezoekers hebben hun eigen weg gekozen.

De ogenschijnlijke onvoorspelbaarheid in het gedrag van mensen wordt door sommigen als een bedreiging ervaren. Anderen daarentegen zien het als verschijningsvorm van het onbe