De filosofie van Noordam & De Vries

Een nieuw park wordt geopend. De vrucht van zorgvuldige planning en ontwerp wordt aan de openbare ruimte prijsgegeven. Het publiek neemt bezit van paden, banken, terrasjes en het grasveld. Een jaar later lopen er niet-geplande diagonale sporen door het gras. De bestaande paden blijven ongebruikt. Bezoekers hebben hun eigen weg gekozen.

De ogenschijnlijke onvoorspelbaarheid in het gedrag van mensen wordt door sommigen als een bedreiging ervaren. Anderen daarentegen zien het als verschijningsvorm van het onbeperkte vermogen van mensen om autonoom, creatief en doelgericht te handelen. Wij, van onderzoekbureau Noordam & De Vries, rekenen onszelf tot de laatste categorie. Dat in het park de ‘spontane paden’ anders lopen dan gepland was, doet vermoeden dat de doelstellingen van bedenkers en gebruikers niet geheel overeenstemden. Onverklaarbaar is het ontstaan van de ‘spontane paden’ allerminst.

Ook organisaties zien zich met regelmaat geconfronteerd met onverwacht gedrag: van alle afdelingen blijft één zich hardnekkig verzetten tegen de reorganisatie; plotseling komt een uitstroom van personeel op gang; klanten die voorheen loyaal waren blijven opeens weg. Dat lijkt raadselachtig, maar het is verklaarbaar. Want achter de feiten, de spanningen, de successen en de mislukkingen van de organisatie klopt de belevingswerkelijkheid. Maar wie de moeite neemt om de juiste vragen te stellen en goed te luisteren, doorgrondt al snel de achtergronden van de ontwikkelingen. Dat doen wij graag voor u.