Onderzoek wordt in nauw overleg met de opdrachtgever opgezet, en behandelt niet meer en niet minder dan nodig. Onderzoek en advies vullen elkaar aan: een gedegen analyse van de situatie vormt automatisch een goede basis voor toegesneden advies.

Bekijk onze publicaties

Kwantitatief onderzoek

Online enquête

Onderzoek via het internet is snel, gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt.

 

Schriftelijke enquête

De respondent ontvangt een vragenlijst die hij na het invullen, met een antwoordenvelop terugstuurt naar het onderzoeksbureau. Het onderzoek is anoniem en de vragenlijsten blijven in het bezit van het onderzoeksbureau.

 

Telefonisch onderzoek

Voor grootschalig onderzoek wordt een steekproef (van potentiële) respondenten gebeld door een interviewers, die een vragenlijst afneemt.

 

Mystery guest onderzoek

Een manier om de dienstverlening in de dagelijkse praktijk te testen is het inzetten van mystery guests. Deze zogenaamde klanten bellen of bezoeken de organisatie met hun verzoek of klacht en beoordelen de dienstverlening aan de hand van criteria, die met de opdrachtgever zijn opgesteld. De medewerkers van het bedrijf weten wel dat het onderzoek plaatsvindt, maar niet wie de mystery guests zijn. De evaluaties van alle mystery guests worden samengevoegd en verwerkt.

Terug naar boven

Kwalitatief onderzoek

Diepte-interviews

Als de doelgroep zeer divers is, levert een serie diepte-interviews met betrokkenen goede achtergrondinformatie over de diversiteit van meningen en wensen en de achtergronden daarvan. Afhankelijk van de vraagstelling duurt het interview 45 minuten tot anderhalf uur. Het is een open gesprek aan de hand van een checklist, waarin de geïnterviewde de ruimte krijgt om zijn eigen thema’s naar voren te brengen.

Groepsdiscussies

Ervaring leert dat een groepsgesprek een eigen dynamiek genereert die deelnemers ertoe brengt veel intensiever over een bepaald onderwerp na te denken en te spreken, dan zij zouden doen in een individueel gesprek. Enkele groepen van 6 tot 8 personen wordt door een gespreksleider ondervraagd op basis van een checklist. Ook de achtergrond van meningen komt naar boven, er wordt gediscuteerd tussen de deelnemers zelf.

Terug naar boven

Panelonderzoek

Om continue of met een zekere regelmaat te kunnen beschikken over cijfers met betrekking tot de tevredenheid van doelgroepen, wordt steeds vaker panelonderzoek uitgevoerd. Bij panelonderzoek stelt Noordam & De Vries een panel van respondenten (leden, personeelsleden, klanten) samen. Deze groep geeft regelmatig – bijvoorbeeld een paar keer per jaar – zijn mening over verschillende onderwerpen. Dit gebeurt anoniem. Na een aantal onderzoeksrondes wordt een deel van het panel ververst om panelmoeheid te voorkomen. Panelonderzoek gebeurt schriftelijk of via het internet.

Terug naar boven