als het om mensen gaat.
Een nieuw park wordt geopend. De vrucht van zorgvuldige planning en ontwerp wordt aan de openbare ruimte prijsgegeven. Het publiek neemt bezit van paden, banken, terrasjes en het grasveld. Een jaar ... De filosofie van Noordam & De Vries »
Leden willen zich herkennen in het beleid van hun vereniging (of branche- of beroepsorganisatie), en de vereniging probeert het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de ... Ledenonderzoek »
NCD, Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. Ik ken de vereniging niet. Associeer de naam met een sociëteit voor grijze heren die het weten. En met een wat bedaagde, serieuze sfeer... Beeldhouwen in de boardroom »
Altijd vreugdevol. Iets lezen dat opgevat kan worden als een vorm van morele steun, of aansluit bij ‘wat je zelf ook al dacht’. Dat overkwam me toen ik in NRC Handelsblad het artikel ‘Vragen is ... Lentegevoel en de kunst van het vragen »
Elke vereniging die nog-niet-leden wil bereiken worstelt. Hoe bereik je een eindeloos versnipperde potentiële achterban? Hoe kun je duidelijk maken dat je precies past bij de behoefte om met ... Potentiële leden en gevoel »
Wat verenigingsbewustzijn betreft, was ik een laatbloeier. Het duurde tot mijn adolescentie voordat ik op dat gebied ‘de jaren des onderscheids’ bereikte. Maar toen was het dan ook meteen ... De belofte »
Hoe de branchevereniging van de toekomst er ook uit ziet; actieve betrokkenheid van leden is onontbeerlijk. Aldus Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland) en Tim van der Rijken (algemeen ... Actieve betrokkenheid van leden? »

Goedemorgen,

Als onderzoekbureau adviseert Noordam & De Vries organisaties op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ons specialisme ligt in het zichtbaar en meetbaar maken van de belevingswerkelijkheid van (groepen) mensen binnen en buiten de organisatie; het in kaart brengen van “wat er leeft”. Dat doen we al 20 jaar.

In onze filosofie staat de mens centraal. Wij hechten aan een persoonlijke aanpak die zowel voor ons als voor onze opdrachtgevers stimulerend en plezierig is: gestructureerd én creatief, serieus én ongedwongen, concreet én inspirerend, met verstand én gevoel. Wij werken met een kleine betrokken groep specialisten die we tot de “Noordam & De Vries familie” rekenen.

U vraagt zich af of:

  • uw leden zich betrokken voelen bij uw vereniging?
  • uw medewerkers tevreden zijn?
  • uw klanten tevreden zijn?
  • uw relaties een goed beeld van u hebben?
  • uw leden de publicaties van uw vereniging waarderen?
  • uw leden het eens zijn met de koers van de beroepsorganisatie?
  • wat voor imago uw organisatie heeft?

Op deze en soortgelijke vragen, leveren wij het antwoord.